W piątek, 7 kwietnia, odbyło się walne wyborcze zebranie członków Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego. Wybrano nowy Zarząd w następującym składzie. Marek Ulanowski - Prezes Zarządu Anna Mrozińska - Członek Zarządu…