Kolegium Sędziów Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego (kadencja 2017-2019):

Przewodniczący:
Roman Sobczyński
Kontakt: sobczynskir@wp.pl

Członkowie:
Zygmunt Wielecki
Kontakt: zwielecki@wp.pl

Wiesław Libura
Kontakt: kadra-szachy@wp.pl

Marek Dackiewicz
Kontakt: marek.dackiewicz@wp.pl