Wykaz licencjonowanych instruktorów uprawnionych do prowadzenia działalności szkoleniowej w 2024 r. pracujących w klubach zrzeszonych w PWZSzach lub szkolących na terenie woj. pomorskiego.

Nazwisko imię Klub/ Miejsce pracy
Data uzyskania uprawnień instruktorskich Numer licencji instruktorskiej
Faron Mateusz UKS Korona Gdańsk 2020-07-12 11500032
Gajlewicz Marzena Gdynia 2010-09-10 11500029
Libura Wiesław UKS Korona Gdańsk 1998-09-25 11500003
Mrozińska Anna UKS Korona Gdańsk 1998-08-16 02500007
Wyrzykowski Lubomir UKS MDK Gdynia 2013-02-28 11500008

Instruktorzy, którzy uregulowali opłatę (na konto PWZSzach) za rok 2024 i chcą by ich dane zostały opublikowane na stronie PWZSzach, proszeni są o wysłanie potwierdzenia na adres: pwzszach_liga@op.pl .

Wniosek o nadanie licencji instruktorskiej/trenerskiej