Zachęcamy do wzięcia udziału dzieci do lat 8, 9, 10 w XVII Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików zawody odbędą się w dniach 3- 4 czerwca 2023 r. w Bydgoszczy, w Centrum Nauki i Kultury. Młyny Rothera, ul. Mennica 10, (https://mlynyrothera.pl) – Sala konferencyjna na 4 PIĘTRZE

Wyniki XVII Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików będą brane pod uwagę przy ustalaniu Kadry Wojewódzkiej Młodzików na rok 2024