W sprawach rachunkowych proszę się kontaktować z Panią Hanną Serwatką (hserwatka@infoprojekt.pl), wysyłając potwierdzenie przelewu oraz dane do faktury.