W sprawach faktur proszę proszę pisać na  pwzszach.biuro@gmail.com, wysyłając potwierdzenie przelewu oraz dane do faktury.