W sprawach faktur proszę proszę pisać na biuro@pwzszach.org.pl, wysyłając potwierdzenie przelewu oraz dane do faktury.