Adres korespondencyjny:

Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy
Pomorska Federacja Sportu
Al. Zwycięstwa 51
80-213 Gdańsk

NIP: 957-105-03-49
Regon: 221179858

pwzszach.biuro@gmail.com

http://www.pwzszach.org.pl

Nr konta:
PKO BP: 13 1440 1345 0000 0000 1284 0853

UWAGA: Dane kontaktowe do poszczególnych członków Zarządu znajdują się w menu Władze związku.