W związku z napływającymi pytaniami dotyczącymi edukacji szachowej w szkole, pragniemy wyjaśnić, że jedynym podmiotem uprawnionym do realizacji kursów dla nauczycieli w ramach programu “Szachy w szkole” jest Polski Związek Szachowy, zaś w naszym województwie, na mocy porozumienia – Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy.

Informujemy, że Polski Związek Szachowy, dbając o wysoką jakość nauczania, rozwój gry i odpowiedni poziom wyszkolenia, organizuje kursy instruktorskie, trenerskie, sędziowskie oraz kwalifikacyjne dla wszystkich zainteresowanych. Jest też pomysłodawcą i realizatorem projektu “Edukacja przez Szachy w Szkole”, który obejmuje 72-godzinny kurs dla nauczycieli.

Prosimy zwrócić uwagę, że nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego niestety nie zawiera żadnych treści dotyczących szachów, a zapis z zakresu kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej brzmi: “Uczeń (w zakresie stosowania matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach edukacji): wykorzystuje warcaby, szachy i inne gry planszowe lub logiczne do rozwijania umiejętności myślenia strategicznego, logicznego, rozumienia zasad itd.; przekształca gry, tworząc własne strategie i zasady organizacyjne.”

Jak łatwo wywnioskować nie oznacza to wcale, co sugerują organizatorzy rozmaitych szkoleń szachowych, że nauczyciele od nowego roku szkolnego zobowiązani są do realizacji zajęć szachowych. Jeżeli jednak zdecydują się wykorzystywać szachy jako narzędzie dydaktyczne (co miało, i ma miejsce przed zmianą podstaw programowych), uważamy, że muszą być do tego bardzo dobrze przygotowani.

Dlatego też zapraszamy Państwa do przystąpienia do projektu “Edukacja przez Szachy w Szkole”. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.szachywszkole.pl.

Najbliższy kurs dla nauczycieli planowany jest w sierpniu br. Poniżej pliki do ściągnięcia. Koordynatorem projektu w województwie pomorskim jest Pani Beata Symbor, tel: 513 512 783, e-mail: beata.symbor@poczta.onet.pl.

Warunki udziału w szkoleniach dla nauczycieli.
Kontakt: Beata Symbor, tel. 513 512 783.