Licencje instruktorskie, klubowe, zawodnicze. Proszę wybrać odpowiednie polecenie z menu Licencje.

Informacje o licencjach – instrukcje i wnioski do pobrania:

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym każdy klub, zawodnik, sędzia i trener musi posiadać licencję Polskiego Związku Szachowego. Licencja upoważnia klub i zawodnika do udziału we współzawodnictwie sportowym, a sędziego i trenera do prowadzenia działalności sędziowskiej i trenerskiej.

Pełne informacje o warunkach przyznawania licencji wraz ze wzorami wniosków dostępne na stronie PZSzach: Link do strony

Obowiązek posiadania aktualnej licencji dotyczy każdego:

 • Klubu, członka PZSzach, który bierze udział w drużynowym współzawodnictwie sportowym, obejmującym wszystkie ligi centralne i wojewódzkie seniorów i juniorów,
 • Zawodnika uczestniczącego we współzawodnictwie sportowym w szachach klasycznych i szybkich, obejmującym indywidualne i drużynowe zawody z cyklu Mistrzostw Polski i Mistrzostw Międzywojewódzkich oraz wszystkie finały indywidualnych mistrzostw województw i ligi wojewódzkie,
 • Sędziego, który sędziuje zawody organizowane przez PZSzach lub PWZSzach oraz inne zawody klasyfikowane w rankingu,
 • Trenera/instruktora.

Licencje Polskiego Związku Szachowego dla zawodników, sędziów, trenerów i klubów z terenu Województwa Pomorskiego wystawia Pan Tadeusz Wojszkun:
tel. 602452081; e-mail: twojszkun@poczta.onet.pl;
adres do korespondencji: 82-400 Sztum, ul Kalkszteina 12.

Wszelkie dokumenty potrzebne do wystawienia licencji można przesłać pocztą elektroniczną (skany oryginałów) lub pocztą.

Opłaty za wystawienie licencji należy wpłacać na konto Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego w Gdańsku.
Numer konta : 13 1440 1345 0000 0000 1284 0853 ( z dopiskiem kogo dotyczy)

Wymagane dokumenty które należy przekazać w celu wystawienia licencji.

Licencja zawodnicza – pobierz wniosek

 • wypełniony wniosek,
 • kserokopię wpłaty na konto Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego opłaty za licencję zawodniczą w kwocie 40 zł.

Licencja sędziowska – pobierz wniosek

 • wypełniony wniosek który powinien zawierać: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy i adres e-mail,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia sędziowskie,
 •  kserokopię wpłaty na konto Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego opłaty za licencję sędziowską w kwocie 40 zł.

Uwaga: Sędzia  szachowy który posiada licencje przed sędziowaniem turnieju powinien opłacić roczną opłatę uprawniającą do sędziowania zawodów.

Wysokość opłaty określa komunikat organizacyjno-finansowy PZSzach  na dany rok. Opłaty za rok 2023 wynoszą:

 • Sędziowie klas okręgowych 60 zł dla sędziów klas centralnych 70 zł.
 • Sędziowie klasy II i III wpłacają 60 zł na konto  Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego
 • Sędziowie klas centralnych wpłacają 70 zł na konto PZSzach

Licencja klubowa – pobierz wniosek

 • wypełniony wniosek,
 •  dowód wpłaty na konto Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego opłaty za licencję klubową w kwocie 40 zł.

Licencja trenerska / instruktorska – pobierz wniosek

 • wypełniony wniosek który powinien zawierać: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy i adres e-mail,
 • dokument potwierdzającego uprawnienia trenerskie lub instruktorskie,
 • dowód wpłaty na konto Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego opłaty za licencję trenerską / instruktorską w kwocie 40 zł.

Uwaga: Trener / instruktor  szachowy który posiada licencje powinien opłacić roczną opłatę uprawniającą do prowadzenia działalności szkoleniowej.

Wysokość opłaty określa komunikat organizacyjno-finansowy PZSzach na dany rok:

 • 40 zł dla instruktora, instruktora FIDE
 • 50 zł dla trenera klasy I, II i trenera FIDE.