Zarząd Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego (kadencja 2021-2023)
Skład Zarządu:
Imię
Nazwisko
Funkcja
e-mail
tel. kontaktowy
Marek 
Ulanowski
Prezes

mareku@infoprojekt.pl

605 334 457
Tadeusz
Wojszkun
Wiceprezes ds. ewidencji, 

sekretarz

twojszkun@poczta.onet.pl

602 452 081
Roman
Sobczyński
Wiceprezes ds. sędziowskich 

roman.sobczynski@gmail.com

697 704 817
Wiesław
Libura
Wiceprezes ds. organizacyjnych i trenerskich

wielib@wp.pl

530 530 300
Anna
Mrozińska
Wiceprezes ds. młodzieżowych i sportowych

 akademiaszachowa@gmail.com

531 909 899

 

UWAGA: Dane kontaktowe Związku znajdują się w menu Związek/Kontakt.
Statut Związku: kliknij tutaj.