Zarząd Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego (kadencja 2017-2019)

Skład Zarządu:

Imię

Nazwisko

Funkcja

e-mail

tel. kontaktowy

Marek

Ulanowski

Prezes

mareku@infoprojekt.pl

605 334 457

Tadeusz

Wojszkun

Wiceprezes ds. ewidencji,

sekretarz

twojszkun@poczta.onet.pl

602 452 081

Tomasz

Kempiński

Wiceprezes ds. młodzieżowych 

tomasz.kempinski@wp.pl

792 581 410

Wiesław

Libura

Wiceprezes ds. organizacyjnych i trenerskich

wielib@wp.pl

530 530 300

Anna

Mrozińska

Wiceprezes ds. sportowych i sędziowskich

 akademiaszachowa@gmail.com

531 909 899

 

UWAGA: Dane kontaktowe Związku znajdują się w menu Związek/Kontakt.

Statut Związku: kliknij tutaj.