Zarząd PWZSzach przedstawia w załączniku projekt kalendarza sportowego na rok 2017. Prosimy chętne kluby o przedstawienie woli organizacji imprezy wojewódzkiej z załączonej tabeli. Prosimy o zgłaszanie chęci organizowania Mistrzostw Województwa…