Informujemy, że w dniu 21.12.2019 o godzinie 11 w Szkole Podstawowej nr 48 w Gdyni Chwarzno, ul. Jowisza 60, zostaje zwołana Wojewódzka Konferencja Sędziów w celu powołania Kolegium Sędziów Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego na nową kadencję.
W Konferencji z głosem stanowiącym mogą brać udział wszyscy sędziowie szachowi posiadający licencje sędziowskie oraz być mieszkańcem woj. pomorskiego.
Prosimy o poinformowanie sędziów o zbliżającej się Konferencji.