Zarząd PWZSzach przedstawia w załączniku projekt kalendarza sportowego na rok 2023. Prosimy chętne kluby o przedstawienie woli organizacji imprezy wojewódzkiej z załączonej tabeli.
Prosimy o zgłaszanie chęci organizowania Mistrzostw Województwa Pomorskiego na maila: pwzszach_liga@op.pl  (w temacie wiadomości proszę napisać – kalendarz) do 23.02.2023 r.